เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ Pirabdigital.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กระบวนการสื่อข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันเทคโนโลยี อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะที่ดี ภายใต้ความร่วมมือ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

logo


ชมรมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ ชมรมนักข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์