เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

  • 23 ธันวาคม 2562, 18:01
  • จิราภรณ์การใช้ชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนต่างมีบทบาทในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไปถ้าวัยเด็กมีหน้าที่คือไปโรงเรียนเรียนหนังสือถ้าเป็นวัยทำงานก็ตื่นมาไปทำงานแต่ถ้าเป็นวัยสูงอายุก็หากิจแก่เหงาอย่างเกิดประโยชน์แต่ทุก ๆ วัยมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่างกันกาลเวลาเปลี่ยนตามยุคตามสมัย การมีเทคโนโลยีเข้ามาแทรกซึมและมีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่างกันแต่ถึงอย่างไรเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวเราได้เสมอเทคโนโลยีที่หมายถึงนั้นอาจเป็น โทรศัพท์เคลื่อนที่ คอมพิวเตอร์ การทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่เราสามารถพบเจอ ในวัยเด็กนั้นเมื่อก่อนอาจมีสื่อแค่วิทยุโทรทัศน์เพื่อเกิดการเรียนรู้ การใช้โทรศัพท์อาจจะยังไม่พัฒนาเท่าปัจจุบันในการเรียนอาจมีสื่อแค่คอมพิวเตอร์ สื่อวิทยุโทรทัศน์ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่อการดำชีวิตเป็นอันมาก

 

เทคโนโลยีได้เข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดี

 

เทคโนโลยีทำให้การสร้างที่พักอาศัยมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถผลิตสินค้าและให้บริการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น

 

เทคโนโลยีทำให้ระบบการผลิตสามารถผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมากมีราคาถูกลง สินค้าได้คุณภาพ

 

เทคโนโลยีทำให้มีการติดต่อสื่อสารกันได้สะดวก การเดินทางเชื่อมโยงถึงกันทำให้ประชากรในโลกติดต่อรับฟังข่าวสารกันได้ตลอดเวลา  การใช้ชีวิตของคนเราในปัจจุบันได้มีการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่เริ่มตื่นนอนเพราะในการตื่นนอนก็จะต้องใช้นาฬิกาปลุกหรือมือถือตั้งปลุก มาถึงในเรื่องการรับประทานอาหารก็ต้องใช้ไมโครเวฟในการทำอาหาร ไม่ว่าจะซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน หรือทำอะไรก็ตามมนุษย์เราก็มักจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและพึ่งพิงเทคโนโลยีอยู่เสมอ

 

การใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ที่เห็นได้ชัดเจนก็คงจะหนีไม่พ้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในยุคนี้คงยากที่จะปฏิเสธได้ว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่มีความจำเป็นสำหรับมนุษย์ เพราะคนส่วนใหญ่ต่างก็ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะไปไหนทุกคนก็จะต้องนำโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตัวไปด้วยตลอดเวลา  ด้วยเพราะโทรศัพท์เคลื่อนที่มีความสามารถมากกว่าการรับสายและโทรออก เพราะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าได้รวมเอากิจกรรมความบันเทิงทุกอย่างเข้ามาโทรศัพท์มือถือ ไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลง เล่นเกมส์ ท่องอินเทอร์เน็ต ดูทีวี ถ่ายรูป ก็สามารถทำได้ผ่านโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว

 

ด้วยเหตุนี้จึงทำให้การพกพาโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือคนชราทั้งในเมืองและในชนบทก็ล้วนมีโทรศัพท์มือถือกันแทบทั้งสิ้น นอกจากนี้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ทก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในโปรแกรมต่างๆ ที่ช่วยในการทำงาน การหาข้อมูลและความบันเทิงจากอินเตอร์เน็ต การรับ-ส่ง E-mail การสนทนาออนไลน์ การเล่นเกมส์ออนไลน์ หรือแม้กระทั่งการรับข้อมูลข่าวสาร การทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตก็สามารถอำนวยความสะดวกในเรื่องการติดต่อสื่อสารระหว่างกันของมนุษย์ให้เป็นเรื่องที่ง่ายดายขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดเวลาไหนเราก็จะสามารถที่จะหาข้อมูลและข่าวสารที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างทันท่วงที

 

จะเห็นได้การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ในแต่ละวันล้วนต้องใช้และพึ่งพาเทคโนโลยีตลอดเวลา ไม่ว่าจะดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็ตามมักจะมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้เราสามารถที่จะติดต่อกับบุคคลอื่นๆ โดยไม่มีข้อจำกัดด้านสถานที่และเวลา อย่างไรก็ตามในการใช้เทคโนโลยีนั้นเราก็ควรใช้เทคโนโลยีในทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตัวเรามากที่สุด ไม่ควรใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด และในบางครั้งมนุษย์เราก็ควรหันมาทำอะไรด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพิงเทคโนโลยีบ้างเพื่อให้เราได้รู้จักใช้สมองและร่างกายของเราฝึกทำอะไรด้วยตนเองก่อนที่มนุษย์เราจะต้องตกเป็นทาสของเทคโนโลยีมากจนลืมโลกในความเป็นจริงกับสิ่งรอบข้าง แต่เทคโนโลยีที่ใช้และเกิดผลประโยชน์ก็มีอยู่มากเช่นเดียวกัน

 

นางสาววีรินทร์ ตัณฑ์เจริญรัตน พนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครอง พูดถึงการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์มนการทำงาน คือใช้แท็บเล็ตการกรองข้อมูลเพียงแค่มีแอปพลิเคชั่นสามารถคัดกรอกข้อมูลของลูกค้าไม่ต้องเสียเวลายืนกรอกเอกสารแบบเมื่อก่อนและลดเวลาทำงาน และสะดวกสบายต่อการทำงานมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนลูกค้าค้องยืนรอเพื่อนที่จะกรอกข้อมูลปัจจุบันแค่สแกนบัตรประชาก็เรียบร้อย พอมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการทำงานก็เป็นประโยชน์มากเลยทีเดียว

 

 
จากคำให้สัมภาษณ์นางสาววีรินทร์ ยิ่งทำให้เห็นถึงความสำคัญต่อเทคโนโลยีรอบด้านถ้าเราใช้ให้ถูกที่ถูกเวลาก็ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประวันของเราอย่างมหาศาลแต่เทคโนโลยีที่ใช้และเกิดผลประโยชน์ก็มีอยู่มากเช่นเดียวกัน 

 

ทั้งหมดนี้โลกขอเรามีผู้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีให้ล้ำสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการใช้งานของมนุษย์ ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แต่ถ้าพูดถึงการใช้อินเทอร์เน็ตเราก็ควรใช้ให้เป็นเวลาใช้ให้พอดีใช้ให้เกิดประโยชน์กับทุกวัย อย่าใช้มากเกินความจำเป็นอย่าใช้จนลืมว่าเรามีคนข้างๆที่สามารถคุยกับเราได้โดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน