รู้เท่าทันก่อนเสี่ยง "การลวนลามทางเพศทางอินเทอร์เน็ต"

  • 24 ธันวาคม 2562, 14:40
  • ปัณณราศรีปัจจุบันมีผู้ได้รับความเสียหายจากปัญหา "Cyber Sexual Harassment"  หรือ “การลวนลามทางเพศทางอินเทอร์เน็ต” เป็นจำนวนมาก และยังถือเป็นภัยร้ายที่แฝงตัวอยู่ทุกพื้นที่บนสังคมออนไลน์ จำเป็นที่ผู้ใช้สื่อทุกคนควรรับทราบและรู้เท่าทันสื่อ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของผู้ไม่หวังดี

 

นางสาว เอ (นามสมมติ) นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า “เจอหนักมากคือเอารูปเราไปลงเว็บโป๊ เอาเฟซบุ๊กเราไป ก็มีคนโรคจิตที่ไปเจอ ทักมาเยอะมาก เขาส่งรูปที่เป็นหน้าเราแล้วบอกว่า ปากหนูเซ็กซี่จังเลย อยากให้...ให้หน่อย แล้วก็ส่งรูปอวัยวเพศตัวเองมา”ดร.วิภาณี สุขเอิบ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยมหาารคาม ให้ข้อมูลว่า พฤติกรรมการคุกคามทางเพศ มีคำเรียกหลายคำ อยู่ทางฝั่งจิตวิทยา เรียกว่า Cyber Sexual Harassment ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ แบ่งออกเป็นสามลักษณะ หนึ่ง คือการเหยียดเพศ เช่น การมองคนอื่นในเชิงรสนิยมทางเพศ แล้วนำมาเหยียด ทำให้เขารู้สึกอับอาย สาเหตุที่สอง เรียกว่าการแสดงความคิดเห็นเพื่อล่วงละเมิดผู้อื่น รวมถึงการส่งข้อความหรือภาพต่าง ๆ แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการล่วงละเมิด ก็คืออีกฝ่ายหนึ่งจะมีความรู้สึกไปทางลบมากกว่า สาเหตุที่สาม คือการข่มขู่ทางเพศ ข่มขู่ให้มีกิจกรรมทางเพศด้วย หรืออาจเป็นการใช้ภาพแบล็คเมล์ ใช้ข้อความแบล็คเมล์ ถ้าเราเข้าใจประเภทของสาเหตุดังกล่าว ก็จะสามารถสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออกได้

 

"สิ่งสำคัญคือเราจะป้องกันตนเองอย่างไร ไม่ให้ถูกลวนลามทางออนไลน์ อันดับแรก คือ ไม่ทำให้ตนเองไปอยู่ในภาวะเสี่ยง แต่ก็อาจขัดแย้งกับประเด็นที่ว่า ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเป็นของตนเอง และสำคัญที่สุดคือการรู้เท่าทันสื่อ รู้สิทธิ รู้จักป้องกันตนเอง และศึกษาในด้านกฎหมายควบคู่ด้วย" ดร.วิภาณี กล่าวเสริม
ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ชี้ มาตรการที่จะมาคุ้มครองปกป้อง เมื่อถูกคุกคามในช่องทางออนไลน์ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2560 มาตรา 11 ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่น โดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของบุคคลอื่นโดยปกติสุข

 

และมาตรา 14 อนุ 4 กรณีที่นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ มีลักษณะลามกและประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ ผู้เสียหายเขาจะได้รับกรเยียวยาตามมาตราดังกล่าว