คนไทยใช้เวลาอยู่กับเน็ตสูงเกินค่าเฉลี่ยโลก

  • 31 ตุลาคม 2562, 16:48

กูเกิล เผยผลสำรวจคนไทยใช้เวลาอยู่อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 5.13 ชั่วโมงมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลก เศรษฐกิจดิจิทัลของไทยใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาค      นางสาวเอพริล ศรีวิกรณ์ รักษาการ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ กูเกิล (Google) ประเทศไทย เปิดเผยว่า กูเกิล และเทมาเส็ค ได้ทำการวิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ (2562) ผลการวิจัย พบว่า เศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคนี้ มีมูลค่าเกิน 1แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นครั้งแรกในปีนี้ มีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 360 ล้านคน เพิ่มขึ้น 100 ล้านคนจาก 4 ปีก่อนในประเทศไทย มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจำนวน 47 ล้านคน เพิ่มจาก 36 ล้านคน ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการสื่อสาร ชอปปิง บันเทิง สั่งอาหารออนไลน์ ท่องเที่ยว เรียนรู้ และอบรมทักษะใหม่

      จากข้อมูล พบว่า คนไทยใช้เวลาอยู่กับอินเทอร์เน็ตวันละ 5.13 ชั่วโมง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยโลก อยู่ที่ วันละ 3.13 ชั่วโมง สูงเป็นอันดับ 1 ของโลก รองลงมาคือ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและอินเดีย ปัจจัยการเติบโต มาจากพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงของผู้คนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากขึ้นและความเร็วของบริการอินเทอร์เน็ตทั้งนี้คาดการณ์ว่ามูลค่าเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคนี้จะเติบโตถึง 3 เท่าภายในปี 2568 ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากอินโดนีเซีย

      สำหรับกลุ่มธุรกิจของเศรษฐกิจดิจิทัลที่เติบโต ทั้งอีคอมเมิร์ซ การท่องเที่ยวออนไลน์ สื่อออนไลน์ ( โฆษณา เกม เพลง และวิดีโอ) บริการเรียกรถออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่า เขตเศรษฐกิจนอกเมืองใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเติบโตเร็วกว่าในเมืองถึง 2 เท่า ภายในปี 2568 จะทำให้เกิดงานและโอกาสใหม่ๆ ทั้งด้านการศึกษาและการฝึกอบรม

 

 

สามารถอ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/it/739330