การสื่อสารมีพลังกว่าที่คิด | Thai Media Fund

"ตั้งสติ" ก่อนตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม

ใช้สื่อออนไลน์ให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์

รู้เท่ารู้ทัน : "AI" หรือ "ปัญญาประดิษฐ์"

โฆษก.ปอท.แนะวิธีรับมือข่าวปลอม(Fake News)

รู้เท่าทัน Fake news : So เชี่ยว

เว็บไซต์ Pirabdigital.com เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ กระบวนการสื่อข่าวเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันเทคโนโลยี อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อสุขภาวะที่ดี ภายใต้ความร่วมมือ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์